June 2022

ค่าครองชีพในเม็กซิโกเป็นอย่างไร?

ค่าครองชีพในเม็กซิโกเป็นอย่างไร?

การอภิปรายเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำได้รับแรงผลักดันจากทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในประเทศกำลังพัฒนา เช่น ชิลีและบราซิล ความเหลื่อมล้ำที่สูงและมาตรฐานการครองชีพต่ำได้นำไปสู่นโยบายฟื้นฟู ค่าจ้าง ขณะที่สี่รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ร่ำรวยเพิ่งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในบางกรณีเป็น 15 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง ผลกระทบของหนังสือที่ขายดีที่สุดของนักเศรษฐศาสตร์ Thomas Picketty ในศตวรรษที่ 21ทำให้เกิดสิ่งนี้หรือไม่?...

Continue reading...